11. 4. 2011

Po ránu na ránu

Z milosti! aneb 
Některá rána se musím sama sobě představit)

Sedlinu kalného rána
tužkou rozvířím.
S výrazem mdlobným
rozjímám,
zda budu a kým
v dni čerstvě
oblečeném.