27. 7. 2010

17. 7. 2010

Neutrální

Proč mám pocit, že má mysl sevřená je obručí?
Proč jinak cítit a jinak jednat. Jak rozum poručí.
Dny překonávám jako vlny v urputném snažení,
však neznám směr, nevidím cíl či aspoň znamení.

1. 7. 2010

Prozření

Zamlklé bdění, neklidné sny,
probdělé noci, nevlídné dny.
Jitra tak kalná, večery chladné,
zraněná duše bez víry chřadne.