24. 5. 2012

Rakovina - Karel Kryl


Zní hlasy soudních znalců a padlých andělů,

řvou ústa slavných starců z reklamních panelů

a jaro karty míchá pro záda shrbená

a přetěžko se dýchá, a svítí červená...

Ach, ty hormony!

22. dubna 2010

Jednou za mnou přišla dcera celá uslzená. Srdce se mi sevřelo lítostí nad mými "nebohými, nedoceněnými" dětmi. Soucitně jsem se zeptala: "Co se ti stalo, broučku?" Po záplavě slz a hlučném vysmrkání pronesla dramaticky: "Já nejsem holka!" Srdce mi vynechalo a ve vteřině mi proběhla hlavou všechna výchovná pochybení, jichž jsem se kdy dopustila. Hlasem sevřeným obavou jsem ze sebe vypravila: "Proč myslíš?"
Následovala další záplava slz, delší než předchozí. Po efektní pauze z ní vypadlo: "Protože mám strašně chlupatý ruce." (Po důkladném prozkoumání jsem objevila asi deset chloupků viditelných jen s lupou)

Salome - Karel Kryl


Něžná i proradná, krutá i bezradná,
plamen i červánek, ďábel i beránek,
cukr i sůl.
U vůně hřebíčku, u rytmu střevíčků,
císař mi dnes slíbil, za tanec přislíbil
království půl....

11. 5. 2012

Nejsme klony - naštěstí!

Slovník cizích slov na téma originalita hovoří velmi stručně. Jiný význam tohoto slova zní - původnost, svéráznost, osobitost. Často slyšíme výzvy: buď originální, neopič se, stejně jako ocenění: ten je tak originální. Myslím, že význam slova originalita je mylně chápaný a často přeceňovaný. Co je vlastně originální?