25. 2. 2010

Oblíbené pasáže z knih Stephena Kinga


Toto je místo mezi, kde stíny jsou zrušeny a čas zadržuje dech.

Pocit skutečna je totiž subjektivní, že? Když si tohle člověk uvědomí,
jak může vědět, že není postavou v příběhu nějakého spisovatele, nebo
prchavou myšlenkou v hlavě potulného bezdomovce, nebo nepatrným
smítkem v Božím oku?

V zimě v letech 1984 - 1985,kdy se Eddieho heroinový návyk v tichosti
kradl přes hranici ze země Rekreačních drog do království
Fakt mizernejch zlozvyků.
Temná věž - Zpěv Suzannah

23. 2. 2010

Citáty - nezařazené

Tajemno je to nejkrásnější co můžeme zažít. Je to zdroj veškerého
opravdového umění a vědy.
Albert Einstein

Situace se rapidně blíží bodu kdy je průměrného Američana snazší
přeskočit než obejít.
David and Leigts Eddings Pláč padlých andělů

Podřízení kroužili kolem svých šéfů jako masařky kolem fekálií.
Michael Marshall

Když se čtyři spojí, aby se spikli jsou tři z nich úplní pitomci a ten
čtvrtý je agentem vlády.
Duncan A. Luman

Citáty o dětech, rodičích a věku


Zvolna začínala chápat celou tu mateřskou lásku, která dokáže udělat
z rozumných lidí blázny a z beránků dravé šelmy.
Eillen Goudeová Oddané sestry

Rodič, který by byl schopen vidět své dítě tak, jaké skutečně je, by potřásl
hlavou a řekl: Vilík nestojí za nic, prodáme ho!
Laecock

Kdo dal život dítěti, stává se jeho dlužníkem.
Fabre

Citáty o lásce a manželství

Nebýt milován to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí.
Camus

Těžko lze milovat někoho koho si nevážíme - a není o nic snazší milovat toho,
koho si vážíme mnohem víc než sebe.
Rochefoucauld

My říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani je v tom houfu nemůžeme
všechny rozeznat.
Čapek

.Když člověk ví proč miluje tak nemiluje.
Jesenský

Citáty o ženách

Kouzlo žen je věc zcela vnější, věc reklamně propagační povahy a nijak
nevysvětluje jejich charakterové vlastnosti.
Dygat

Ženě je naprosto nepochopitelné, jak ji může někdo nemilovat.
Maugham

Ženy, které nejsou pyšné na své šaty, bývají pyšné na to, že nejsou
pyšné na své šaty.
Mark Twain

22. 2. 2010

Citáty o životě a lidech

Tvoji předkové jsou král Adam a královna Eva. A to je taková čest,
že i ten nejubožejší žebrák může pozvednout hlavu a zároveň taková
hanba, že ji musí sklonit i ten nejmocnější vládce na světě.
C.S.Lewis Letopisy Narnie

Nedoporučujeme ke čtení těm, kteří předpokládají, že život ostatních
vypadá jen jako jejich vlastní, že druzí jednají, myslí a mluví jako oni
sami a není-li tomu tak, odmítají to brát na vědomí, místo aby je to
pobídlo se hlouběji touto skutečností zabývat.
Jan Pelc ....a bude hůř

Nastolit v cizině vlastní poměry je snazší než respektovat nalezené,
než připustit rozdílnost. Chytrý, osvícený člověk se raději učí, potřebuje
však čas a trpělivost.
autor neuveden

Aforismy.

Z vrcholu blaha bývá špatný rozhled.
Intelektuál nudista = duševní naháč.
Cholerik = středověký bacilonosič.
Pleš = holá skutečnost.
Trpaslíkům vděčíme za mnohé. Hlavně za naši velikost.
Málokterý zahradník přizná, že kdysi začínal jako kozel.
Snažil se zorat i patřičné meze. 
Nevýhodou železné vůle je, že snadno podléhá korozi.
Práci miloval platonicky, neodvažoval se na ni sáhnout.
Chcete-li se dozvědět jak jsou lidé špatní, mluvte o nich dobře.
Byla tak nedochvilná, že zmeškala i vlastní pohřeb.
Ten kdo přestává chápat, stává se pochopem.
Nejsnáze lze angažovat mrtvé.
Jan Urválek

Citáty o zvířatech

Milujte zvířata, bůh jim dal počátek myšlenky a pokojnou radost, neprotivte
se myšlence boží. Člověče nevynášej se nad zvířata, jsou bez hříchu, kdežto
ty ve své vznešenosti poskvrňuješ zemi svým příchodem na ni a necháváš
za sebou ohavnou stopu.
Dostojevskij Bratři Karamazovi

Kdyby se jednou věrnost ztratila z povrchu světa, našla by svůj útulek
v hlubinách srdce psa.
Kellermann

Seběobětavá a nezištná láska zvířete proniká do srdce toho, kdo zakusil
vratké přátelství a iluzorní věrnost člověka.
Jack London

Citáty o přátelství

Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám.
Deschamps

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.
Bacon

Drž se nové cesty a starého přítele.
Slovanské přísloví

Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáš přítele.
Anglické přísloví

16. 2. 2010

Mrtvá nevěsta

Originální název: Corpse Bride
Velká Británie/USA 2005 74min.
Režie: Tim Burton, Mike Johnson
Hudba: Danny Elfman

Hrají:
Viktor van Dort - Johny Deep, David Novotný
Viktorie Evrglot - Emily Watson, Lucie Vondráčková
Emily - Helena Bonham Carter, Tereza Bebarová


Za ruku vezmu tě já v údolí slzavém,

tvou číši naplním, neboť vínem budu v poháru tvém,

pamatuj, že má svíčka osvětlí ti cestu tmou

tímto prstenem tě žádám abys byla mou...

Kdo jsem ?

Kdo jsem, se ptám každý den a každý den to vidím jinak. Jisté je pouze to, že jsem dcera, manželka a matka a každou z těchto zodpovědných, nelehkých funkcí vykonávám tu s větší tu s menší úspěšností. Poměrně dlouho jsem žila v naivní a vcelku žádnými fakty nepodložené a neopodstatněné víře, že jsem po svém všeobecném studiu všeobecně vzdělaná. Po několika letech mateřské a dalších v roli prodavačky v místní provozovně COOP jsem zjistila, že to nebude tak žhavé.

11. 2. 2010

Perla Zdeněk Rytíř

Tuto krásnou a smutnou báseň jsem doslova zdědila po svých sestrách. Schovávám ji už léta v původní podobě - otrhaný výstřižek z nějakého časopisu se stopami lepidla, jak ji měly holky přilepenou na skříni. Roky jí nijak neublížily, za srdce bere stále stejně.

Balada ve jménu podrážděné sudby Francois Villon

Také tato krásná báseň pochází z knihy Navzdory básník zpívá.

Mne velebně už kněží Sudbou zvali -
ty Františku, ty mordýřkou mě zveš!
Ty bez jména, ty nulo, červe malý,
lepší než ty jsem vmáčkla pod otěž,
ti v dolech dřou, zašláplí jako veš -
a tobě zatěžko je v hanbě žít?
Vždyť nejsi sám - co škemráš o soucit?
Viz v dějinách má zkázonosná díla,
co hrdinů jsem bídně zatratila -
kdo proti nim, ty špíno, jsi, se ptám?
Tak jen se ztiš, tvá řeč je pošetilá.
Ty, Villone, buď rád, ti povídám!

1. 2. 2010

Věrný strážce

Tuto básničku nosím v hlavě od nejútlejšího dětství. Přednášela mi ji babička, která se ji naučila ze starého kalendáře a dodnes, když si ji čtu, slyším její vysoký, procítěný hlas.
Nebylo by divu, kdybych byla psychicky narušená, když jsem vyrůstala pod vlivem takových hororů.

Náhrobní nápis Francois Villon

Celý název básně zní :
Náhrobní nápis v podobě balady, který stvořil Villon pro sebe a své druhy s nimiž měl být oběšen a pochází z překrásné knihy Jarmily Loukotkové Navzdory básník zpívá. Balady v této knize jsou mistrně přeloženy paní Loukotkovou.