22. 2. 2010

Citáty o životě a lidech

Tvoji předkové jsou král Adam a královna Eva. A to je taková čest,
že i ten nejubožejší žebrák může pozvednout hlavu a zároveň taková
hanba, že ji musí sklonit i ten nejmocnější vládce na světě.
C.S.Lewis Letopisy Narnie

Nedoporučujeme ke čtení těm, kteří předpokládají, že život ostatních
vypadá jen jako jejich vlastní, že druzí jednají, myslí a mluví jako oni
sami a není-li tomu tak, odmítají to brát na vědomí, místo aby je to
pobídlo se hlouběji touto skutečností zabývat.
Jan Pelc ....a bude hůř

Nastolit v cizině vlastní poměry je snazší než respektovat nalezené,
než připustit rozdílnost. Chytrý, osvícený člověk se raději učí, potřebuje
však čas a trpělivost.
autor neuveden


Někteří lidé chtějí žít až tehdy, když umírají.

Člověk může udělat sebe jenom ze sebe. A i to dá tolik práce.

K tomu vidět svět takový, jaký je, je třeba nesmírné statečnosti.

A toto chtění je asi tím, podle čeho se poznají lidé, kteří nic nedokáží.
Ten kdo je skutečný talent, nechce nic dokázat, on dokazuje.

Lhát lze jen tomu koho nemáme rádi.

Mluvit má cenu jen s tím, s kým si nemáme co říct. S tím s kým si
máme hodně co říct, s tím si nemusíme říkat nic.

Šťastní lidé mají dojem, že znají celý svět a že je třeba aby mu
dokazovali, že ho mají rádi.

Možná není jiné štěstí než nebýt sám.

Upřímnost je druh úsměvu.

Jsou lidé, které nakonec začne bavit všechno, protože je baví život a
všechno co děláme je koneckonců součástí života...

Člověk si musí vybrat, buď bude pracovat nebo žít.

Ironie, která je zbraní citlivých a básníků a provází všechny, kdo se
pokoušejí bránit marnosti.

Když člověk ztratí vlastní úhel pohledu, ztrácí svůj život.

Eduard Martin Manžel z Marsu, Milenci našich žen


Počítáme tolik, jsme tak moc rozumní, když máme někoho opravdu rádi ?

Kromě dobroty je všecko marné.

Lama Jongdän Mipam, lama s paterou moudrostí


A to není vážná věc, snažíme-li se pochopit, proč se květiny po milióny let
tolik namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou?

Bral vážně bezvýznamný slova a byl proto velice nešťasten.

Řeč je pramenem nedorozumění.

Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal. 
Jsi zodpovědný za svou růži.

Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Antoine de Saint - Exupery Malý princ


Největší zlo je nespravedlivě jednat.
Platón

Člověk je jediný živočich na světě,ze kterého lze vícekrát svléknout kůži.
G.B.Shaw

Ze všech živočichů jen člověk se umí smát,ač vlastně má k tomu nejmíň
důvodů.
E.Hemingway

Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždycky
vstaneme, kdykoliv padneme.
Konfucius

Náhoda přeje duchům připraveným.
L.Pasteur

Stydlivě tajeným otcem pokroku je génius lidské lenosti.
G.Laub

Z geniální myšlenky lze odstranit všechna slova.
Stanislav Jerzy Lec

Dovolte lidem aby byli šťastní podle jejich vlastního uznání.
Prus

Pouze život, který žijeme pro ostatní stojí za to.
Einstein

Starajíce se o štěstí druhých nacházíme své vlastní.
Platón

Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe.
Lao c´

Nikdo zlý není šťasten.
Iuvenalis

Osud je zbabělý pes, lekne se když na něj dupneš.
Petöfi

Drobné starosti stačí k tomu, aby nám otrávili život, jestliže
nemáme velké.
Swift


Peklo se lidem pro lidi znamenitě podařilo zařídit na zemi. Proč se lidé
pro lidi ještě nepokusili napodobit na zemi také ráj?

A já nechci jít ve stopách jiných lidí, já nechci kráčet po cestě, kterou
jiní přede mnou vyšlapali, já chci svoji vlastní cestu, byť zcela uzounkou
pěšinku, namáhavě proklestěnou trním a hložím, ale vlastní a docela novou.
Jarmila Loukotková Navzdory básník zpívá


Skutečné štěstí je už v tom že existujeme.
Blaise Cendras, francouzský básník

Lidskou existenci nikdo nechápe a zřejmě proto ji skoro všichni berou
za tak přirozenou.
Johan Daisne belgický ekonom a spisovatel

Viděl jsem minulost. Znám budouctnost.
Tutanchamón

Optimista věří, že žijeme v nejlepším ze všech možných světů a pesimista
se obává, že tomu tak skutečně je.
autor neuveden

Spojovacím článkem mezi opicí a člověkem jsme my?
Konrad Lorenz

Myslím tedy jsem.
Descartes

Snad je to známkou mé slabosti, ale strašně bych chtěl mít na světě lidi,
kteří věří ve mě právě tak jako já věřím v ně.
Wolker


Když se podíváme, jak se chováme k příslušníkům vlastního druhu
a k ostatním živým tvorům, musíme si položit otázku, jestli si nakonec
nezasloužíme všechno, co jsme na sebe přivolali, jestli jsme nevyvolali
k životu pomstu, kterou vykonáváme sami na sobě.

Tak takhle vypadala pohyblivá škála smrti - děvky ,feťáci a mladí
černoši byli míň než nechtění domácí mazlíčci. Jako by se nikdy
neradovali, když se rodiče vrátili z práce domů, jako kdyby nikdy
nevyřkli první slovo nebo neprobděli celou noc horečným očekáváním,
co asi ráno najdou pod stromečkem.
Michael Marshall Slamáci

Vypisuj pro lidi soutěže, ve kterých dostanou cenu za to,
že se naučí zpaměti populární šlágr, nebo hlavní města různých států,
nebo kolik tun obilí sklidili loni v Iowě. Namačkej do nich plno údajů,
které nejsou nebezpečné, zahlť je tolika fakty, až se budou cítit přecpaní
a budou mít dojem, že úplně srší vědomostmi.
Potom se jim bude zdát, že myslí.
Raymond Douglas Bradbury Marťanská kronika

Televizní soutěže jsou určené k tomu, abychom
měli lepší pocit z náhodně volených, nepoužitelných
faktů, které nám všem zbyly po vzdělávání.
Chuck Palahniuk Neviditelné nestvůry


Zbožní a věřící jak jen křesťané mohou být, dovolávají se Boha s celou
vroucností duše a zároveň se v jeho jménu dopouštějí nejhanebnějších
nelidskostí dějin.

Stále znovu se v dějinách opakují tyto tragické okamžiky, že tehdy,
kdy by bylo nutné naprosté sepětí všech spojených sil na ochranu
evropské kultury, nemohou knížata a státy ani na chvilku utlumit své drobné sváry.

Ale v dějinách jako v lidském životě nepřivolá lítost nazpět
ztracený okamžik a tisíce let nevykoupí to, co promeškala
jedna jediná hodina.
Stefan Zweig Hvězdné hodiny lidstva


Možná byl člověk stvořen k obrazu Božímu, ale lidská společnost
byla stvořena k přesně opačnému obrazu a ten se pořád snaží prosadit...

To je prokletí lidské rasy. Společenskost. Kristus měl říct
"Jo, vpravdě, kdykoliv se shromáždí dva nebo tři z vás, dostane
někdo další do huby."

Náboženský zápal je krásný v tom, že má moc vysvětlit vše. Jakmile je Bůh
(nebo Satan) přijat jako prvotní příčina všeho dění v pozemském světě, přestanou existovat náhody.... a nic se už nemění.
Stephen King Svědectví
Žádné komentáře:

Okomentovat