13. 11. 2012

Pitomá ale osobitě!/ 2 /


4) Seberegulace:
Je velmi krásné, cenné a žádoucí znát vlastní hodnotu a díky tomuto poznání si zbudovat zdravé sebevědomí a na základě střízlivého, přesto laskavého sebehodnocení, i fungující vztahy.
Výše zmíněné neplatí: ve dvě v noci, v pět ráno, v pondělí, v lednu, na podzim, když prší, když fouká a před výplatou. Pak nastupuje zcela odlišné vnímání reality, velmi kreativní, se sklonem ke spekulacím, kdy nic není nemožné a pro sebedebilnější nápad lze nalézt přesvědčivé důkazy. Tímto způsobem je možné obvinit se z čehokoli, včetně Třicetileté války, tání ledovců a vyhubení Vakovlka tasmánského.
Závěr: Sebepoznání a následné sebehodnocení může vyvolat touhu po sebedestrukci.

5) Dynamika:
viz. motivace, výkon
Z dříve napsaného vyplývá, že hlavní motivací je mi nátlak (návštěva, termín, nedostatek předmětů denní potřeby). Tehdy se mé přirozené tempo snivého lenochoda, mění v rtuťovitý, bleskurychlý pohyb vyplašené ještěrky.
Závěr: Proměnlivé tempo značí temperament chameleona a tušené avšak nevyužívané rezervy.

6) Psychické procesy a stavy:
Má "nadaná" imaginativní mysl vystavená dlouhodobému tlaku plynoucímu z rozličných problémů (neb jak známo čert dělá na jednu hromadu),vyhodnotila kožní problémy (kopřivku) jako napadení parazity, konkrétně blechou psí či kočičí. Mou zásadou je... když už se bát, tak hodně a promyšleně... a proto jsem si bleší problém vyhledala na internetu, kde jsem nalezla řadu informací, podporujících moji teorii. Pustila jsem se tedy do nerovného boje s imaginárními agresory. V prvé řadě jsem vykoupala psa, naše kočky i úplně cizího kocoura, který k nám občas chodí na jídlo (a téměř jim i sobě přivodila infarkt). Zakoupila Biolit a Bio Kill (po dvou kusech) a vystříkala každý kout, každou škvíru a následně se Biolitem přiotrávila. Rozebrala postele na prvočinitele a vysála matrace, peřiny, deky a nechala je nacpané v pytlích venku vymrznout (bohužel se zrovna oteplilo), omyla pevné části octovou vodou a pokusila se z paměti vydolovat otčenáš, neb jsem usoudila, že jde o typické projevy prokletí a pomůže jen modlitba, případně bílá magie. Magii jsem ihned praktikovala, vybavila jsem si totiž, že jsem v záchvatu letního gruntování smyla ze vchodových dveří nápis K+M+B. Ochranné kouzlo jsem tedy obnovila a podělila se o svůj důvtip s dcerami. Mladší reagovala slovy .. tak teď už nemáš jen blechy, ještě ses zbláznila..., starší to však zaujalo. Jako počítačové dítě pojala sdělení po svém a zamyslela se proč zrušení protivirové ochrany v počítači (jak mé blábolení o zrušené ochraně pochopila) u mě vyvolává alergii.
Takto jsem postupovala neuvěřitelné tři měsíce (čtenář mi patrně diagnostikuje úplně jiné onemocnění a to jeden velký tumor v hlavě, na místě mozku) a systematicky a cílevědomě se propracovala na/za tenkou linii, dělící zdravý rozum od bláznovství.
Pět minut po dvanácté mě napadla překvapivá myšlenka, poradit se s lékařem. Lékařka usoudila, že jde o alergii nikoli o blechy, což nakonec potvrdil i krevní rozbor.

Závěr: Přebujelá fantazie, emoční nerovnováha a příliš mnoho pozornosti zaměřené na vyřešení nesprávného problému, se může stát spouštěčem změněného vnímání a prvním krokem na cestě k uzavřenému oddělení. Polopaticky: všeho moc škodí!
V tomto čase byla motivace nutkavá, systém hodnot převrácený (království za láhev Biolitu), výkon nadlidský, sebehodnocení sebezničující a tempo vražedné, což nakonec ovlivnilo psychické procesy i stav. Ano, dosáhla jsem téměř sterilní čistoty a alespoň po této stránce se přiblížila ideálnímu stavu, ale za jakou cenu?
a kdo by o to stál?
Když nevíme koho nenávidět, začneme nenávidět sami sebe...
Chuck Palahniuk/Neviditelné nestvůry

Stephen King
Přerušit komunikaci znamená zapomenout na záchranu.../To

Někdy, když je všechno špatně, dostane se nám pomoci, kterou jsme vůbec nečekali.
A někdy to pořád nestačí..../Z Buicku 8

téma týdne - Moje osobnost

Žádné komentáře:

Okomentovat