18. 3. 2010

Amerigo Magellan - Stefan Zweig

Musím přiznat, že doposud mne nikdy nenapadlo přemýšlet, proč se Amerikajmenuje právě Amerika a pokud jsem to kdysi věděla, už mi to dávno vypadlo z hlavy. Až v této knize jsem se dočetla, že se jmenuje poAmerigu Vespucci a to ještě omylem, anebo spíše díky celé řadě omylů.

Amerigo Vespucci byl zaměstnancem firmy Beraldi. Takzvaný faktor neboli kupec a jako kupec také doprovázel zámořskou expedici na lodi Alonsa de Hojedy. Úkolem této výpravy bylo plout co nejvíce na jih a nalézt průplav k ostrovům koření. Z každé podniknuté cesty podává Vespucci zprávu zaměstnavateli a bývalému chlebodárci, příteli Lorenzovi de Medicio o tom. co na cestách viděl. Takovéto zprávy jsou ve své době velmi ceněné a dobře se prodávají. Proto není divu, že se jich chopí neznámý tiskař, rozmnoží je, přikrášlí a úspěšně prodává.

V záhlaví zprávy je však stále jméno Amerigo Vespucci a dále název, který skutečně pochází od Vesspucciho Mundus Novus - Nový svět. Došlo tak k logickému nedorozumění, neboť to vypadalo jakoby Amerigo objevil tento Nový svět a od tohoto omylu byl jen malý krůček k tomu jej po něm pojmenovat. Amerigo, latinsky Amerikus - Amerika. Skutečný objevitel Ameriky je Kryštof Kolumbus, který však až do své smrti věřil, že objevil cestu do Indie. Skutečnou zásluhou Ameriga Vespucci je potom jeho poznatek, že se jedná o zcela nový kontinent.

Druhá větší část knihy je věnována mořeplavci Ferdinandu Magellanovi, který jako první obeplul svět a prokázal tím, že země je kulatá, nikoli placatá. Objevil průliv z Atlantického oceánu do Pacifiku, který byl pojmenován po něm - Magellanův průliv.
Magellan - narozen roku 1480, portugalec.

10.srpna 1519 vyplouvá 5 lodí pod velením Magellana na plavbu jejímž cílem je objevit výše zmiňovaný průliv. Magellan se domnívá, že zná jeho polohu ze starších map, jde však o omyl, neboť to, co jeho předchůdci zakreslili jako průliv, je ve skutečnosti pouze ústí velké řeky. Průliv však skutečně existuje a po neskutečných útrapách jej Magellan objeví a propluje jím do Pacifiku. Nachází se mezi Patagonií a Ohňovou zemí. Pacifik dostal své jméno podle bezvětří, jež zde panovalo. Il Pacifiko - Tichý oceán

8. září 1522 spustí poslední z pěti lodí Victoria s posádkou 18 zbídačených mužů kotvy v Seville, odkud před třemi roky (bez dvanácti dnů) vyplouvalo 5 lodí s posádkou 265 mužů.
Ostatní lodi se jmenovaly:
Santiago
San Antonio
Trinidad
Concepción

Magellan se vítězného návratu nedožil. Zemřel 27.dubna 1521 v nepodstatné bitvě s obyvateli ostrova Mactanu, kteří nechtěli uznat španělského krále Carlose I. a jeho zástupce na ostrovech krále Humabona za své vládce. Za co Magellanovi patří můj obdiv, je nejenom obrovská odvaha, preciznost s níž svou výpravu plánoval, ale především lidskost s níž přistupoval k domorodcům žijícím na jím objevených ostrovech.
V knize Stefana Zweiga jsou použity citace z dochovaného lodního deníku.


To, co ostatní španělští dobyvatelé za celé měsíce a roky vymáhali na mučidlech a za pomoci inkvizice strašnými tresty a upalováním, to hluboce zbožný a přece tolerantní Magellan docílil za několik dnů bez jakéhokoli násilí. Jak lidsky a svobodomyslně si počínal při tomto obracení na víru můžeme se dočíst u Pigafetty (vedl výše zmiňovaný deník). Kapitán jim říkal, že se nemají stát křesťany ze strachu před námi nebo proto, aby se nám zalíbíli, nýbž chtějí-li skutečně být opravdovými křesťany, pak se jimi musí stát z vlastního přání a z lásky k bohu. Ale i kdyby se nechtěli stát křesťany, nestane se jim nic nepříjemného. S křesťany však budou zacházet lépe.


Ještě nevypluli z přístavu a již padá za jásavého ryku velký kříž k zemi.
Vše čeho Magellan za týdny opatrné a trpělivé práce dosáhl, zničila lehkomyslná omezenost jeho nástupců. Jako zločinci na útěku prchají Španělé pryč od ostrova, na který vstoupili pod Magellanovým vedením jako bohové...

Stefan Zweig Amerigo Magellan


Žádné komentáře:

Okomentovat