18. 3. 2010

Tma - Ondřej Neff

V pátek 17. dubna 1998 započala nová historie lidstva. Elektřina, do té doby jedna ze samozřejmostí civilizovaného světa, přestala fungovat. Spolu s ní i motory aut a vlastně veškeré přístroje a stroje fungující na bázi elektřiny. Celý svět se jakoby zastavil.


Přes počáteční naději, že po víkendu s tím někdo něco udělá, přichází pochopení, že závada bude závažnější než si vůbec kdo uměl představit a posléze naprosté zoufalství, chaos a doslova středověké násilí.
Příběh začíná v Praze roku 1998, ale během pár kapitol si čtenář připadá spíše jakoby otevřel historický román. Černá smrt, hladomor, mučení, boje o moc, to vše jsou věci k nimž se lidstvo navrátilo až překvapivě snadno.
S pozlátkem civilizace jakoby odešly veškeré morální zábrany většiny lidí.
Svět se stává džunglí, ve kterém vyhrávají jen ti nejsilnější a nejbezohlednější.


Jedním takovým tvorem bez kouska citu či svědomí je příživník, alkoholik,
pedofil a násilník Jindřich Hřivnáč, žijící s družkou Růžou a dcerkou Katkou. Katka je častým terčem zloby obou rodičů. Narodila se poznamenaná Downovým syndromem a život je pro ni nepřetržitou noční můrou. Jindřich Hřivnáč, přestože primitiv, má v sobě bohužel i kus stratéga,
kus přirozené inteligence a intuice a díky tomu se v prvních chvílích elektrické smrti stává jakýmsi vůdcem ostatní lúzy z přilehlého okolí.
Jeho vliv postupem času roste a posléze to dojde tak daleko, že vládne téměř
polovině Prahy a nechává se oslovovat Kapitáne a později Excelence.
Zbytek Prahy uznává legitimní vládu prezidenta Havla a jeho spolupracovníků.


Dívenka Katka využije situace a v nastalém zmatku uteče. Po mnoha peripetiích se potkává s Honzou Krylem, který se stává jejím oddaným ochráncem a prvním opravdovým přítelem jakého kdy měla.
Honza Kryl je na cestě z Prahy do Krásné Lípy za svojí přítelkyní Markétou Panuškovou. Ta se tam vydala za strýcem, po zjištění, že v Praze velmi rychle dojdou potraviny i voda a vypukne hladomor. Na cestě se Honza setkává za dramatických okolností s Katkou a spolu se posléze dostávají do České Lípy, kde se Honza stává zástupcem samozvaného velitele města - Rybáře. Později se setkává i s Markétou.


Jindřich Hřivnáč mezitím snad z výčitek svědomí či z podvědomého poznání pravdy, soustřeďuje na svém zámečku holčičky s Downovým syndromem.
Ty celé dny jen zapisují podivné vzorce v neznámé řeči. Chybí mu však ta nejdůležitější, Katka. Její kresby by posloužily k dešifrování kreseb ostatních děvčátek. Hřivnáč chce Katku zpátky a to tak moc, že nabídne legitimní vládě část území jím uchváceného výměnou za nalezení Katky.
Mezitím už vědci zjistili, že elektrická smrt musí být dílem mimozemské civilizace. Nemohou se však shodnout zda má lidstvo pouze varovat nebo zničit. Katka se nakonec vrací do Prahy k otci. Jenomže už zdaleka není tím bezbranným děvčátkem. Je pod ochranou Bytostí, které jejím prostřednictvím komunikují s lidmi. Konečně může lidstvu předat zprávu, kvůli které to vše začalo. Mimozemská civilizace buduje v okolí planety Země takzvanou Kladku, něco jako vesmírnou dálnici. Po dobu jejího budování musela být elektřina zrušena, aby bylo možné předat poselství Zemi.
Katastrofická kniha TMA přináší mrazivou vizi světa uvrženého do temnoty skutečné i duchovní. Nezapomenutelný dojem je ještě umocněn tím,
že se příběh odehrává ve známých místech Prahy a jejího okolí
a vystupují v něm krom smyšlených postav i skutečné osobnosti,
jako Václav Havel, Václav Klaus a další.


Člověk jako jednotlivec neučinil za posledních deset tisíc let žádný morální pokrok. Rozdíl mezi nezkroceným hříbětem a mezi trpělivým tažným koněm je jen rozdíl cviku. Cvik je jediný mravní rozdíl mezi dnešním člověkem a člověkem před deseti tisíci let. Pod tenkou slupkou mravnosti, kterou si
vyleštil na svém povrchu, je to týž divoch jako před deseti tisíci let...
Jack London Tulák po hvězdách


Žádné komentáře:

Okomentovat